Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

61 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua