1967

Các trận gần đây của 1967
 • Cờ úp - 6 giờ trước
  1967 1549 +15
  vs
  Mamnem 1524 -15
 • Cờ úp - 21 giờ trước
  1967 1566 -17
  vs
  bxman 1539 +17
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  vualove 1539 +22
  vs
  1967 1667 -22
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  loctot 1621 +18
  vs
  1967 1673 -18
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  1967 1693 -20
  vs
  loctot 1601 +20