BaoHuy3

Các trận gần đây của BaoHuy3
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  BaoHuy3 1421 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  BaoHuy3 1421 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  BaoHuy3 1388 +14
  vs
  Sumi 1341 -14
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  DETU 1440 +14
  vs
  BaoHuy3 1387 -14