Dung1970

Các trận gần đây của Dung1970
 • Cờ úp - 35 phút trước
  Dung1970 1415 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Dung1970 1410 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Dung1970 1410 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Dung1970 1410 0
 • Cờ úp - 2 giờ trước
  Dung1970 1410 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Dung1970 1411 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  Dung1970 1411 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Dung1970 1411 0
 • Cờ úp - 22 giờ trước
  Dung1970 1411 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 23 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Dung1970 1411 0