Gken

Các trận gần đây của Gken
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Gken 1312 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Gken 1324 -12
  vs
  Nhudong 1405 +12
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Gken 1324 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  son65 1541 +7
  vs
  Gken 1331 -7
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Gken 1326 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thi72 1729 -30
  vs
  Gken 1296 +30
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Gken 1278 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Gken 1278 0
  vs
  Anonymous 0 0