Gken

Các trận gần đây của Gken
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  trieuqtd 1304 -18
  vs
  Gken 1268 +18
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Gken 1284 -16
  vs
  trieuqtd 1288 +16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  trieuqtd 1306 -18
  vs
  Gken 1266 +18
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  Gken 1282 -16
  vs
  trieuqtd 1290 +16
 • Cờ úp - 11 giờ trước
  trieuqtd 1273 +17
  vs
  Gken 1299 -17
 • Cờ úp - hôm qua
  Gken 1278 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Gken 1278 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Gken 1278 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Gken 1278 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Gken 1278 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  xiaofan 1382 +19
  vs
  Gken 1456 -19
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Huy95 1765 +5
  vs
  Gken 1461 -5
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Gken 1466 -5
  vs
  Huy95 1760 +5
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Huy95 1755 +5
  vs
  Gken 1471 -5
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Gken 1278 0
  vs
  Anonymous 0 0