Haisol

Các trận gần đây của Haisol
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Haisol 1209 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  hoahh 1447 +7
  vs
  Haisol 1216 -7
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Haisol 1216 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Haisol 1216 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Haisol 1216 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Haisol 1216 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Haisol 1400 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  son65 1453 +7
  vs
  Haisol 1243 -7
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Haisol 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Haisol 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Haisol 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Haisol 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Haisol 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Haisol 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Haisol 1243 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Qazx 1426 +9
  vs
  Haisol 1252 -9
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Maihoa 1318 +14
  vs
  Haisol 1266 -14