Hienvd
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 5, Thua: 6, Điểm: 1422
  • Cờ úp: Số trận: 6085, Thắng: 3533, Thua: 2550, Điểm: 1607

Các trận gần đây của Hienvd