Hung270289

Các trận gần đây của Hung270289
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Hung270289 1495 0
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  Hung270289 1495 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Hung270289 1466 0
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Hung270289 1466 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 24/3/2020
  Hung270289 1455 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 24/3/2020
  Hung270289 1474 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 11/3/2020
  Hung270289 1443 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 10/3/2020
  Anonymous 0 0
  vs
  Hung270289 1443 0
 • Cờ úp - 10/3/2020
  Hung270289 1443 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 10/3/2020
  Hung270289 1425 0
  vs
  Anonymous 0 0