Luckimen
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1395
  • Cờ úp: Số trận: 1400, Thắng: 652, Thua: 746, Điểm: 1354

Các trận gần đây của Luckimen