Nam1966

Các trận gần đây của Nam1966
 • Cờ tướng - 3 tuần trước
  Nam1966 1739 +5
  vs
  1972 1443 -5
 • Cờ tướng - 30/9/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Nam1966 1739 0
 • Cờ tướng - 30/9/2021
  Nam1966 1739 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/9/2021
  Nam1966 1707 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/9/2021
  Nam1966 1707 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/9/2021
  Nam1966 1696 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/9/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Nam1966 1711 0
 • Cờ tướng - 29/9/2021
  Nam1966 1711 0
  vs
  Anonymous 0 0