Papa19403

Các trận gần đây của Papa19403
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Papa19403 1457 0
 • Cờ tướng - 4 giờ trước
  Papa19403 1457 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  Papa19403 1469 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Papa19403 1484 0
  vs
  Anonymous 0 0