Susi

Các trận gần đây của Susi
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Susi 1244 +17
  vs
  Minghua 1270 -17
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Susi 1244 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Susi 1244 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Susi 1250 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Nhang2 1348 +12
  vs
  Susi 1262 -12
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Susi 1263 +11
  vs
  Minghua 1155 -11
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Hathinh 1315 -19
  vs
  Susi 1252 +19
 • Cờ úp - 3 tuần trước
  SizeMax 1490 +7
  vs
  Susi 1259 -7
 • Cờ úp - 4 tuần trước
  cachmang 1260 -17
  vs
  Susi 1242 +17
 • Cờ úp - 24/8/2020
  Susi 1246 0
  vs
  Anonymous 0 0