T982

Các trận gần đây của T982
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Aka54 1691 -17
  vs
  T982 1680 +17
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  T982 1697 -17
  vs
  Aka54 1674 +17
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Aka54 1655 +19
  vs
  T982 1716 -19
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  T982 1702 +14
  vs
  Aka54 1669 -14
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  Aka54 1650 +19
  vs
  T982 1721 -19
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  T982 1707 +14
  vs
  Aka54 1664 -14
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Dai.Su 1705 -17
  vs
  T982 1690 +17
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  T982 1672 +18
  vs
  Dai.Su 1723 -18
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Dai.Su 1708 +15
  vs
  T982 1687 -15