Tkltk

Các trận gần đây của Tkltk
 • Cờ úp - 23 giờ trước
  BaoHuy3 1296 +21
  vs
  Tkltk 1413 -21
 • Cờ úp - hôm qua
  Tkltk 1367 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Tkltk 1351 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Gonana 1276 -13
  vs
  Tkltk 1338 +13
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  Tkltk 1323 +15
  vs
  Gonana 1291 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Meoluoi 1343 -17
  vs
  Tkltk 1320 +17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Tkltk 1337 -17
  vs
  Meoluoi 1326 +17
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  hoahh 1366 +15
  vs
  Tkltk 1352 -15
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Tkltk 1369 -17
  vs
  hoahh 1349 +17