Truonghqs

Các trận gần đây của Truonghqs
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Truonghqs 1600 +15
  vs
  Veqh 1581 -15
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Veqh 1562 +19
  vs
  Truonghqs 1619 -19
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Truonghqs 1549 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Truonghqs 1570 0
  vs
  Anonymous 0 0