TungAKA

Các trận gần đây của TungAKA
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  loi1 1651 +20
  vs
  TungAKA 1735 -20
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  TungAKA 1722 +13
  vs
  loi1 1664 -13
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  loi1 1679 -15
  vs
  TungAKA 1707 +15
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  TungAKA 1691 +16
  vs
  loi1 1695 -16
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  loi1 1678 +17
  vs
  TungAKA 1708 -17
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  TungAKA 1727 -19
  vs
  loi1 1659 +19
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  TungAKA 1727 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  TungAKA 1718 0
  vs
  Anonymous 0 0