U58u58

Các trận gần đây của U58u58
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  U58u58 1498 -15
  vs
  quany 1529 +15
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  quany 1513 +16
  vs
  U58u58 1514 -16
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  U58u58 1532 -18
  vs
  quany 1495 +18
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  quany 1511 -16
  vs
  U58u58 1516 +16
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  U58u58 1534 -18
  vs
  quany 1493 +18