U58u58

Các trận gần đây của U58u58
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  U58u58 1655 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  U58u58 1632 +16
  vs
  dumuc 1640 -16
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  dumuc 1658 -18
  vs
  U58u58 1614 +18
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  U58u58 1594 +20
  vs
  dumuc 1678 -20
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  dumuc 1665 +13
  vs
  U58u58 1607 -13
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  U58u58 1587 +20
  vs
  dumuc 1685 -20
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  U58u58 1587 0
  vs
  Anonymous 0 0