Vailo

Các trận gần đây của Vailo
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  laota 1608 -14
  vs
  Vailo 1643 +14
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Vailo 1627 +16
  vs
  laota 1624 -16
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Vailo 1623 +4
  vs
  Fang 1293 -4