Xuandave
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 4, Thua: 3, Điểm: 1442
  • Cờ úp: Số trận: 8513, Thắng: 3498, Thua: 5003, Điểm: 1419

Các trận gần đây của Xuandave