Yen1

Các trận gần đây của Yen1
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Vothanh 1453 +12
  vs
  Yen1 1373 -12
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  buss 1784 +3
  vs
  Yen1 1376 -3
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Yen1 1379 -3
  vs
  buss 1781 +3
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  buss 1778 +3
  vs
  Yen1 1382 -3
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Yen1 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Anonymous 0 0
  vs
  Yen1 1432 0
 • Cờ tướng - 14/9/2021
  Yen1 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/9/2021
  Yen1 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/9/2021
  Yen1 1432 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/9/2021
  Quangta 1450 -18
  vs
  Yen1 1414 +18
 • Cờ úp - 13/9/2021
  Yen1 1449 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/9/2021
  Yen1 1404 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 13/9/2021
  Yen1 1404 0
  vs
  Anonymous 0 0