coup7x

Các trận gần đây của coup7x
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  coup7x 1590 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  L1983 1467 +21
  vs
  coup7x 1585 -21
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  coup7x 1573 +12
  vs
  L1983 1479 -12
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  coup7x 1544 +19
  vs
  orico 1607 -19
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  coup7x 1500 +22
  vs
  1967 1645 -22
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  coup7x 1518 -18
  vs
  Cyan 1485 +18
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Cyan 1483 +2
  vs
  coup7x 1520 -2