ducnguyen123

Các trận gần đây của ducnguyen123
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  ducnguyen123 1477 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 20 giờ trước
  ducnguyen123 1487 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  ducnguyen123 1537 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  ducnguyen123 1540 0
  vs
  Anonymous 0 0