ductt

Các trận gần đây của ductt
 • Cờ úp - 17 giờ trước
  ductt 1373 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Pylxxx 1508 +11
  vs
  ductt 1394 -11
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  ductt 1406 -12
  vs
  Pylxxx 1496 +12
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  ductt 1406 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ductt 1406 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  ductt 1406 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ductt 1406 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  ductt 1406 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  ductt 1406 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  ductt 1406 0
  vs
  Anonymous 0 0