fb_102756415400060
  • Cờ tướng: Số trận: 81, Thắng: 49, Thua: 28, Điểm: 1834
  • Cờ úp: Số trận: 87, Thắng: 55, Thua: 32, Điểm: 1883

Các trận gần đây của fb_102756415400060