fb_2483807525249904
  • Cờ tướng: Số trận: 207, Thắng: 109, Thua: 97, Điểm: 1250
  • Cờ úp: Số trận: 1186, Thắng: 641, Thua: 545, Điểm: 1189

Các trận gần đây của fb_2483807525249904