gg_105523997341152124317
  • Cờ úp: Số trận: 31, Thắng: 14, Thua: 17, Điểm: 1387
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_105523997341152124317