gg_113042348445017961498
  • Cờ tướng: Số trận: 695, Thắng: 369, Thua: 299, Điểm: 1688
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_113042348445017961498