gg_116744701591279046432
  • Cờ tướng: Số trận: 2240, Thắng: 1067, Thua: 1065, Điểm: 1567
  • Cờ úp: Số trận: 641, Thắng: 310, Thua: 330, Điểm: 1507

Các trận gần đây của gg_116744701591279046432