hienpham05

Các trận gần đây của hienpham05
 • Cờ tướng - 31/5/2020
  hienpham05 1420 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 31/5/2020
  Anonymous 0 0
  vs
  hienpham05 1420 0
 • Cờ tướng - 31/5/2020
  hienpham05 1420 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 31/5/2020
  Anonymous 0 0
  vs
  hienpham05 1420 0
 • Cờ tướng - 31/5/2020
  hienpham05 1420 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 31/5/2020
  Anonymous 0 0
  vs
  hienpham05 1420 0
 • Cờ tướng - 31/5/2020
  hienpham05 1420 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 31/5/2020
  Anonymous 0 0
  vs
  hienpham05 1703 0
 • Cờ úp - 31/5/2020
  hienpham05 1703 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 24/5/2020
  hienpham05 1427 0
  vs
  Anonymous 0 0