jungle

Các trận gần đây của jungle
 • Cờ úp - 23/3/2019
  jungle 1504 -11
  vs
  loi1 1611 +11
 • Cờ úp - 22/3/2019
  Cyan 1409 -13
  vs
  jungle 1484 +13
 • Cờ úp - 22/3/2019
  jungle 1470 +14
  vs
  Cyan 1423 -14
 • Cờ úp - 22/3/2019
  Cyan 1403 +20
  vs
  jungle 1490 -20