katane115

Các trận gần đây của katane115
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  katane115 1651 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  katane115 1615 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  katane115 1615 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  katane115 1615 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  katane115 1500 0
  vs
  Anonymous 0 0