khkh1956

Các trận gần đây của khkh1956
 • Cờ úp - 19 giờ trước
  khkh1956 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  khkh1956 1368 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  khkh1956 1353 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khkh1956 1353 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  khkh1956 1353 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  khkh1956 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  khkh1956 1338 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  khkh1956 1356 0
  vs
  Anonymous 0 0