khkh1956

Các trận gần đây của khkh1956
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  khkh1956 1448 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  khkh1956 1450 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  khkh1956 1450 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  khkh1956 1476 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  khkh1956 1506 0
  vs
  Anonymous 0 0