Loky
 • Cờ tướng: Số trận: 177, Thắng: 119, Thua: 52, Điểm: 1781
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Loky

 • Cờ tướng - 12 giờ trước
  anhyeudoi 1848 +14
  vs
  Loky 1844 -14
 • Cờ tướng - 12 giờ trước
  Loky 1826 +18
  vs
  anhyeudoi 1866 -18
 • Cờ tướng - 13 giờ trước
  Loky 1834 -24
  vs
  npthanh 1617 +24
 • Cờ tướng - 13 giờ trước
  npthanh 1625 -8
  vs
  Loky 1826 +8
 • Cờ tướng - 13 giờ trước
  Loky 1818 +8
  vs
  npthanh 1633 -8
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  buss21 1887 -20
  vs
  Loky 1771 +20
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  Loky 1783 -12
  vs
  buss21 1875 +12
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  buss21 1863 +12
  vs
  Loky 1795 -12
 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  Loky 1807 -12
  vs
  buss21 1851 +12
 • Cờ tướng - 15 giờ trước
  buss21 1871 -20
  vs
  Loky 1787 +20
 • Cờ tướng - hôm qua
  Loky 1824 -18
  vs
  VD123 1788 +18