phucq7

Các trận gần đây của phucq7
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  phucq7 1436 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  saule 1673 +7
  vs
  phucq7 1465 -7
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  phucq7 1478 -26
  vs
  Gken 1218 +26