phucq7

Các trận gần đây của phucq7
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  phucq7 1482 +16
  vs
  baobao 1474 -16
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  baobao 1456 +18
  vs
  phucq7 1500 -18
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  datsao 1525 -19
  vs
  phucq7 1464 +19
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  phucq7 1478 -14
  vs
  datsao 1511 +14
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  phucq7 1497 -19
  vs
  DETU 1428 +19
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  DETU 1442 -14
  vs
  phucq7 1483 +14
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  phucq7 1503 -20
  vs
  DETU 1422 +20
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  Bobon 1588 -21
  vs
  phucq7 1482 +21