thodia

Các trận gần đây của thodia
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Hao20 1545 +15
  vs
  thodia 1522 -15
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thodia 1538 -16
  vs
  Hao20 1529 +16
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Hao20 1511 +18
  vs
  thodia 1556 -18
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thodia 1576 -20
  vs
  Hao20 1491 +20
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Hao20 1469 +22
  vs
  thodia 1598 -22
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thodia 1587 +11
  vs
  Hao20 1480 -11
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Hao20 1492 -12
  vs
  thodia 1575 +12
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thodia 1597 -22
  vs
  Hao20 1470 +22
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Hao20 1481 -11
  vs
  thodia 1586 +11
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  thodia 1609 -23
  vs
  Hao20 1458 +23