tranluctb

Các trận gần đây của tranluctb
 • Cờ tướng - 15/9/2021
  tranluctb 1441 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/9/2021
  tranluctb 1435 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 7/9/2021
  tranluctb 1435 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 7/9/2021
  tranluctb 1435 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 7/9/2021
  tranluctb 1412 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6/9/2021
  tranluctb 1419 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6/9/2021
  tranluctb 1401 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4/9/2021
  tranluctb 1401 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3/9/2021
  tranluctb 1386 0
  vs
  Anonymous 0 0