tranluctb

Các trận gần đây của tranluctb
 • Cờ tướng - 1/9/2021
  tranluctb 1442 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1/9/2021
  tranluctb 1424 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1/9/2021
  tranluctb 1424 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 30/8/2021
  tranluctb 1429 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 29/8/2021
  tranluctb 1431 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 28/8/2021
  tranluctb 1448 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 28/8/2021
  tranluctb 1448 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 28/8/2021
  tranluctb 1448 0
  vs
  Anonymous 0 0