Baodat32018 1475 -17
Dao123 1464 +17

Kiểu: Cờ tướng, 29/9/2021

85 nước, 14 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua