AT220156 1613 +8
Manh07 1427 -8

Kiểu: Cờ tướng, 19/5/2020

80 nước, 10 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết