CUPVANG 1597 +8
Vuhanh 1404 -8

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2020

54 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua