Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

58 nước, 4 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua