minhhua0202 1282 +25
Dinhsam95 1489 -25

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2020

45 nước, 8 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua