BuiVu85 1445 +10
phamvandung 1320 -10

Kiểu: Cờ tướng, 2/6/2020

96 nước, 10 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua