Lesinha 1597 -21
LaoHat 1490 +21

Kiểu: Cờ úp, 10/8/2020

99 nước, 15 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua