030771 1301 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/9/2020

27 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua