Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/10/2020

116 nước, 14 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua