IQ188 1658 +9
phat68 1489 -9

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

52 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua