Doinhuco 1598 -27
Khanh2020 1306 +27

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2020

117 nước, 12 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua