Ongcuong 1387 +17
Bu2010 1400 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

156 nước, 19 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết