Ongcuong 1358 -13
Bu2010 1429 +13

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

61 nước, 12 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ